El nom del espai web el podeu triar vosaltres en el mateix moment que es sol·licita l’alta de l’espai web.

La URL asociada a aquest espai serà del tipus:

  • https://www.ub.edu/nomEspai (aquesta es la que es donarà per defecte)
  • https://nomEspai.ub.edu (en aquests casos, s’ha de justificar en la sol.licitud de l’espai.)

En tots els casos s’activarà el redireccionament des de http cap a https.

Les especificacions obligatòries del nom de l’espai son:

– no poden començar per un dígit.

– màxim 32 caràcters per a nomEspai.

– en el nom de l’espai tan sols poden apareixer els següents caracters (no pot apareixer cap altre caràcter).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – . ~

També es recomanable:

  • No fer servir noms llargs.
  • Fer servir les minúscules.
  • No fer servir articles o preposicions.

Podeu consultar també la política de dominis a la UB a:

https://www.ub.edu/atic/webs/politica/condicions_dominis.html