Segurament heu sobrepasat la quota de disc assignada al vostre usuari. Reviseu els continguts per tal d’alliberar espai.
Podeu fer una consulta a pau@ub.edu per demanar la quota de disc assignada al vostre codi i l’ocupació actual.