Per a una incidència en el sistema NIS (servei de directoris distribuïts) s’ha detectat que des de les 10 hores del 16/06/2014 fins a les 15 hores del 18/06/2014 les aplicacions residents al servidor webpub.ub.edu no enviaven correus electrònics, sense donar cap error l’aplicatiu determinat.

Lamentem les molèsties que això hagi pogut ocasionar.