A partir del 20/09/2021 l’accés al servidor de publicació webpub.ub.edu ja no es permetrà des de qualsevol ordinador amb el protocol SFTP sino que es limitarà als ordinadors connectats de la següent manera:

  1. – dintre de la xarxa UB
  2. – connectat amb la VPN UB
  3. – connectat amb VPN tècnic per a externs

Teniu aquí més informació.