Àrees d’actuació

Les activitats i els projectes de la Universitat de Barcelona saludable s’alineen amb els disset objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 que les Nacions Unides van adoptar el setembre de 2015 amb la voluntat d’erradicar la pobresa, protegir el planeta i fer realitat els drets humans de totes les persones.

Des dels enllaços corresponents podeu consultar els disset objectius de l’ONU i quines accions es duen a terme en relació amb cadascuna de les metes plantejades:

ODS

Fi de la probresaFam zeroSalut i benestarEducació de qualitatIgualtat de gènereAigua neta i sanejamentEnergia neta i assequibleTreball digne i creixement econòmicIndústria, innovació i infraestructuresReducció de les desigualtatsCiutats i comunitats sosteniblesConsum i producció responsablesAcció climàticaVida submarinaVida terrestrePau, justícia i institucions sòlidesAliança pels objectius

ODS 3: salut i benestar

  • Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats.
  • Reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de setanta per cada cent mil nascuts vius.
  • Posar fi a les morts evitables de nadons i d’infants menors de cinc anys.
  • Posar fi a les epidèmies de sida, tuberculosi, malària i malalties tropicals desateses, i combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.
  • Reduir un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles i promoure la salut mental i el benestar.
  • Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives.
  • Reduir a la meitat el nombre de persones mortes i lesions causades per accidents de trànsit al món.
  • Garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva.
  • Aconseguir la cobertura sanitària universal.
(text adaptat per la Fundació Solidaritat UB).

Àrees d’actuació

La Universitat saludable és un projecte transversal de la Universitat de Barcelona que pretén tenir un paper de coordinació en les activitats saludables que es fan a la UB. Volem impulsar, també, actuacions destinades a la millora en tres àrees fonamentalment: la salut física, la salut alimentària i el benestar emocional. Potenciem el treball en xarxa en l'àmbit intern i també amb altres universitats o institucions.