Notícies

Inici  >  Notícies > El Claustre aprova l'Informe anual del rector

El Claustre aprova l'Informe anual del rector

El rector durant el seu discurs

El rector durant el seu discurs

El claustre s'ha reunit en sessió ordinària avui dimecres 10 de març

El claustre s'ha reunit en sessió ordinària avui dimecres 10 de març

Dídac Ramírez ha fet una valoració de les activitats docents i de recerca

Dídac Ramírez ha fet una valoració de les activitats docents i de recerca

Antoni Mirambell, síndic de greuges de la UB, i Dídac Ramírez

Antoni Mirambell, síndic de greuges de la UB, i Dídac Ramírez

La votació ha estat de 61 vots a favor, 50 en contra i 22 en blanc

La votació ha estat de 61 vots a favor, 50 en contra i 22 en blanc

10/03/2010

Institucional

El Claustre de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió ordinària el dimecres 10 de març, ha aprovat l’Informe anual del rector corresponent a l’any 2009. La votació secreta ha estat de 61 vots a favor, 50 en contra i 22 en blanc. En la presentació de l’Informe, el rector Dídac Ramírez ha fet una valoració de les activitats docents i de recerca que s’han dut a terme a la UB, així com de les línies generals del pressupost, de la programació pluriennal i de la memòria econòmica.

 

El rector ha dividit l’Informe en tres eixos: reflexions globals, situació economicofinancera i el resum d’activitats universitàries. Pel que fa a les reflexions generals, Ramírez ha destacat que el primer any de mandat «ha estat un any intens en esdeveniments, començant per la tancada d'estudiants a l’Edifici Històric i en altres espais de la nostra Universitat i pel transcendental Claustre sobre l’aplicació de l’espai europeu d’educació superior (EEES). Però també ha estat un any caracteritzat pels mèrits reconeguts en l’àmbit científic, com ara les distincions i els premis nacionals a diversos professors, la millora en els rànquings internacionals, la qualificació de campus d’excel·lència internacional per la proposta Barcelona Knowledge Campus, la imminent ubicació en el Parc Científic Barcelona de la seu espanyola del Laboratori de Seqüenciació Genòmica (Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica) o la participació en la selectiva Lliga Europea d'Universitats de Recerca (LERU)».

En relació amb la situació economicofinancera, el rector s’ha mostrat satisfet perquè tot i la conjuntura actual de crisi econòmica, que repercuteix en la Universitat, aconseguir l’equilibri pressupostari a la UB ja és una realitat. Així mateix, ha assegurat que «el nostre equilibri pressupostari és real, lluny d’enginyeries financeres i subvencions fictícies. Es deu a l’esforç de tots i totes, ja que en alguna mesura tota la comunitat universitària s’ha vist compromesa amb una bona gestió i una responsabilitat en la despesa que suposa una millora operativa, la qual ens ha ajudat a compensar el menor finançament públic rebut, sobretot per al finançament per objectius». A la vegada Ramírez també ha esmentat els riscos econòmics que actualment assumeix la universitat, «a banda de la indefinició del termini i de les condicions de pagament del finançament variable previst per al 2010, no es pot deixar de mencionar la incertesa que planeja sobre el finançament de les obres que preveu l’actual Pla d’inversions universitàries i del Pla de modernització del nostre programari i sistemes de gestió, així com a l’aval de 60M€ del crèdit sindicat, signat l’any 2005, del Parc Científic de Barcelona. Riscos i incerteses que s’afegeixen a la deficitària situació econòmica de determinades fundacions i serveis de la UB, tot i que confiem a trobar fórmules per negociar i cercar cobertures que facin assumibles o reconduïbles els possibles impactes pressupostaris negatius».

Ramírez també s’ha referit al Pla director, en el marc del qual s’han dut a terme actuacions i mesures «per tal de potenciar polítiques per liderar la millora i la innovació docent, potenciar la internacionalització, modernitzar l’organització i els sistemes de gestió i funcionament, i augmentar la projecció ciutadana».

Pel que fa a l’apartat del resum d’activitats universitàries, el rector s’ha referit als elements més destacats en la dinàmica del darrer any, com és el cas dels objectius establerts en política docent que, en paraules seves, «han donat lloc a tot un seguit d’accions que s’han materialitzat en el desplegament d’una oferta adaptada a l’EEES que arribarà a l’inici del proper curs a més de 60 graus, 130 màsters i prop de 80 doctorats». A més, Ramírez ha manifestat que, en relació amb els estudiants, s’ha fixat, com un dels objectius prioritaris, l’augment de la participació estatutària d’aquests a la vida universitària i la millora dels serveis que s’o fereixen a l’alumnat. Així mateix, s’ha referit a la convocatòria de concursos ja siguin d’e stabilització, de promoció i d’inici o continuïtat de la carrera docent del PDI, com d’e stabilització, promoció o contractació del PAS. La projecció i les bones relacions internes i externes, la internacionalització de la Universitat i l’impuls de les activitats culturals són alguns dels altres aspectes que ha subratllat el rector en el seu Informe.

Una vegada ha conclòs l’exposició de l’Informe del rector, han seguit les intervencions de diversos membres del Claustre, representants dels diferents col·lectius, que han expressat les seves inquietuds sobre temes, com ara la política de professorat o el finançament de la Universitat. Altres qüestions que s’han tractat han estat la situació del PAS, l’última reestructuració del Consell de Direcció de la UB, i l’atenció a l’alumnat amb necessitats especials, entre d’altres. El rector ha agraït totes les intervencions, tant les que el felicitaven per la feina feta, com les crítiques. En respondre a les intervencions, el rector ha assenyalat, entre altres qüestions positives, que «la força que té la Universitat és l’exercici responsable de l’autonomia» i que confia que «Catalunya tindrà present que ha d’invertir en educació, recerca i innovació».

Altres punts de l’ordre del dia han estat el debat sobre la problemàtica del PAS i la lectura de la Memòria informe anual de la Sindicatura de Greuges 2008-2009. Així mateix ha estat reelegit Antoni Mirambell com a síndic de greuges de la UB i s’ha aprovat una declaració sobre finançament i democràcia universitària (proposat per representants del col·lectiu d’estudiants i del PAS).

Trobareu més informació i diversa documentació al següent enllaç: http://www.ub.edu/secretariageneral/claustre_10_03_2010.htm

 

Comparteix-la a:
| Més |
  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir als rss de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al butlleti de la universitat de barcelona
Membre de: Dos Campus d'Excel·lència Internacional logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona