III Simposi Carles Riba

30 de novembre i 1-2 de desembre de 2009
Més informació

Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (30 de novembre i 1 de desembre) i Aula Magna de la Universitat de Barcelona (2 de desembre)

Tríptic III Simposi Carles Riba

Riba en la literatura europea

 • Giuseppe Grilli: Riba humanista i viatger, entre els llibres i les rutes.
 • Jordi Llovet: Carles Riba, intel·lectual europeu.
 • Denise Boyer: La crítica ribiana de la literatura francesa.
 • D. Sam Abrams: Llum, voluptat i risc: Carles Riba i la cultura anglosaxona.

Irradiació

 • Ferran Carbó: Carles Riba i el País Valencià.
 • Margalida Pons: Riba insular: models de recepció.
 • Jordi Amat: Miralls duplicats: Riba i Ridruejo.
 • Jordi Mas i López: Salts i continuïtats en les traduccions al castellà de Carles Riba.

Poesia

 • Jordi Malé: El diàleg poètic i amorós entre Clementina Arderiu i Carles Riba.
 • Jordi Pujol Pardell: Salvatge cor: el manuscrit de treball com a document crític.
 • Jordi Cornudella: Salvatge cor: vigència de la poesia de Riba.
 • Enric Sullà: Una lectura d’El fill pròdig.
 • Víctor Obiols: La poesia que no va arribar a ser.

Llengua i gèneres literaris (1)

 • Josep Murgades: No fets per a un destí bestial: Fabra i Riba.
 • M. Pilar Perea: La llengua de Carles Riba: de la correcció a l’estètica.
 • Albert Jané: La llengua de Riba en la narrativa infantil.
 • Vittorio Citti i Carles Garriga: Riba traductor d’Èsquil.

Llengua i gèneres literaris (2)

 • Joan Solà: Impressió que em va causar la segona traducció de L’Odissea de Carles Riba.
 • Feliu Formosa (amb la col·laboració de Cinta Massip):  Prometeu: llengua i escena.

L’home

 • Carles-Jordi Guardiola: Carles Riba. Relacions. Un projecte.
 • Taula rodona coordinada per Jordi Malé i Jaume Medina, amb les
  intervencions de Jaume Medina (moderador) i Oriol Casassas, José
  Corredor-Matheos, Albert Manent, Ricard Torrents i Joan Triadú.
 • Joaquim Molas: Apunts personals sobre Riba.