Inici

L'Oficina de Recerca d'aquesta administració de centre dóna suport als investigadors de les facultas de Filosofia i Geografia i Història. Aquest suport a la gestió de projectes i ajuts d'àmbit nacional es concreta en els serveis següents:

 • Informació general i difusió de convocatòries de recerca.
 • Assessorament als investigadors per gestionar sol·licituds d’ajuts a la recerca.
 • Preparació i presentació de sol·licituds.
 • Gestió econòmica de projectes, control i informes econòmics:
 • Habilitació de crèdit,
 • Convocatòria de beques finançades amb ajuts de recerca, i pagaments.
 • Tramitació de la contractació de personal amb càrrec a projectes.
 • Gestió econòmica de convenis per finançar projectes de recerca.
 • Suport a la confecció de memòries d’activitats.
 • Suport als usuaris del GREC i deteccuó d'utilitats noves..
 • Suport a la Comissió de Recerca de la Facultat de Filosofia.
 • Suport a la Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història.

Projectes internacionals:

La Universitat de Barcelona disposa de la Unitat de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR), que gestiona els projectes d'investigació finançats per la Comisión Europea.

 • Universitat de Barcelona