Ajuts de la Comissió de Recerca de Filosofia

La Comissió de Recerca de la Facultat de Filosofia atorga ajuts de les modalitats de borses de viatge (BV), organització de congressos i jornades (OCJ) i visitants i conferències individuals (VCI), amb l’objectiu de promoure les activitats del personal docent i investigador de la Facultat.

 

La Comissió es reuneix per atorgar ajuts un mínim de dos vegades l'any (natural).

- Termini de presentació de les sol·licituds de la primera convocatòria: dimarts dia 20 de juny fins a dilluns dia 3 de juliol a les 14:00 hores.

- Termini de presentació de les sol·licituds de la segona convocatòria: Es preveu als mesos d'octubre-novembre.

 Només s’acceptaran les sol·licituds presentades en el termini establert i lliurades a través del correu electrònic de l’Oficina de Recerca (oficinarecerca.fgh@ub.edu).


És imprescindible que les persones sol·licitants presentin, juntament amb la documentació de sol·licitud de l’ajut, la primera pàgina del currículum actualitzat al GREC, on consta la data de la darrera actualització, que ha de ser la del mateix any per al què se sol·licita l’ajut. La Comissió no considerarà cap sol·licitud que no compleixi aquest requisit. Només n'estan dispensats els investigadors en formació que no són becaris, atès que no tenen accés al GREC. Podeu consultar la normativa general aquí.

 

Convocatòries i ajuts 
Modalitat Bases Impresos de sol.licitud
Congressos i cicles de conferències  -  CCC

CCC

Visitants i conferències individuals  -  VCI
Borses de viatge   -   BV

 

 

  • Universitat de Barcelona