Biodiversitat

Objectius

La intensificació de les activitats agrícoles és una de les causes principals de l’erosió de la biodiversitat. Els canvis en l’estructura del paisatge i en les pràctiques agrícoles afecten la biodiversitat dels agrosistemes i el manteniment de determinades funcions ecològiques com són, entre altres, la protecció dels conreus i la pol·linització.

Per aquest motiu el coneixement de la importància de la gestió i del context paisatgístic és essencial per desenvolupar mètodes de gestió que permetin reduir la pressió ambiental associada a les activitats agràries i afavorir les funcions ecosistèmiques.

Els nostres objectius actuals són:

1. Estudiar la biodiversitat dels marges i de les vores dels conreus en relació a l’estructura del paisatge.

2. Estudiar l’efecte de les pràctiques agrícoles sobre la biodiversitat dels conreus i dels marges.

3. Dissenyar pràctiques agrícoles, com ara l’associació de cultius i varietats, els cultius de cobertura i la llaurada mínima, que afavoreixin la biodiversitat funcional en els sistemes agrícoles.