Matèria orgànica del sòl, microorganismes i producció de planta

Objectius

La matèria orgànica del sòl és sensible al tipus de conreu i a la gestió dels residus orgànics. La reducció de la llaurada, les rotacions de cultius i les aplicacions de fems i compost ajuden a construir la reserva de matèria orgànica del sòl i de retruc afavorir la biodiversitat i els serveis dels microbis del sòl. Tant la gestió de la matèria orgànica com l’ús de la biodiversitat del sòl pot estimular el creixement i la qualitat de les plantes i disminuir la incidència de malalties i plagues.

Els nostres objectius actuals són: 

1. Optimitzar l’ús de recursos locals (residus orgànics, microbis i plantes) per dissenyar agroecosistemes sostenibles.

2. Identificar pràctiques agrícoles que promoguin la reserva de matèria orgànica del sòl i els organismes promotors del creixement de les plantes.

3. Estudiar les relacions entre la matèria orgànica del sòl, els microbis del sistema sòl-planta i la disponibilitat de nutrients.

4. Estudiar les relacions entre la qualitat del sòl i la qualitat de la planta.