Es publica un vídeo del projecte EcoStack, enregistrat en els nostres camps experimentals situats a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, on parlem de l’associació de varietats de blat en cultius herbacis extensius ecològics de secà a Catalunya.

Trobareu el vídeo en aquest enllaç, i també junt amb més vídeos de les experiències realitzades en altres països, en la pàgina web del projecte EcoStack.