“Income inequality, urban size and economic growth in OECD regions”
  • Data: 12/12/2014
    El passat dimarts 25 de Novembre es van presentar a la seu de l’OCDE a París els resultats del projecte “Income inequality, urban size and economic growth in OECD regions”. L’objectiu d’aquest treball, realitzat per els membres AQR-IREA Vicente Royuela i Raul Ramos conjuntament amb Paolo Veneri (OCDE), es el d’entendre com la desigualtat d’ingressos es associada amb el creixement econòmic en més de dues-centes regions de l’OCDE i si el grau i tipus de concentració urbana afecta aquesta relació. Ambdues desigualtats, l’econòmica i la urbana, poden veure’s  com a patrons de la distribució dels recursos que estan particularment interrelacionats a nivell regional. Resultats economètrics mostren que, almenys per al curt període en consideració, hi ha una associació negativa entre les desigualtats i el creixement econòmic, especialment des del començament de la crisis econòmica. Aquesta relació és sensible al tipus d’estructura urbana. Majors desigualtats semblen ser més perjudicials per al creixement a les grans ciutats, mentre que les regions caracteritzades per les petites ciutats i àrees rurals es veuen menys afectades.