La Fundació BBVA atorga una ajuda a un projecte d'AQR.
  • Data: 12/12/2014
    La Fundació BBVA atorga una de les seves cinc ajudes a projectes de recerca en l'àrea de socioeconomia a un equip integrat i liderat per investigadors d'AQR. El projecte "Redes de colaboración tecnológica e innovación. Determinantes y efectos sobre la competitividad de las empresas españolas" ha estat un dels 5 seleccionats per ésser finançat dins de la convocatòria de les Ayudas Fundación BBVA a Proyectos de Investigación en Socioeconomía. El nombre de sol·licituds presentades en aquesta àrea va superar el centenar. L'equip del projecte està compost pels membres d'AQR R. Moreno, com a IP, J.Ll. Carrión, E. López-Bazo, R. Ramos, V. Royuela, J. Suriñach i E. Vayá. Així mateix compta amb la participació de R. Crescenzi (LSE), E. Miguelez (Univ. Bordeaux) i S. Usai (CRENoS-Univ. of Cagliari).

    L'objectiu general del projecte, a executar al llarg dels dos pròxims anys, és proporcionar evidència robusta sobre el paper que juga la col·laboració tecnològica i la participació en xarxes globals d'innovació en l'èxit de l'activitat innovadora de l'empresa espanyola i de l'efecte que la mateixa té tant sobre els resultats empresarials, especialment pel que fa a la seva competitivitat internacional, com en la generació d'ocupació i la desigualtat d’ingressos.

    Per veure més informació: [+]