Juan Jung va defensar amb èxit la seva tesi doctoral
  • Data: 13/09/2017

    El 4 de setembre de 2017, Juan Jung va defensar la seva tesi doctoral titulada "Essays on Absorptive Capacity, ICT, Spatial Externalities, and Regional Growth.". La tesi va ser dirigida pel Dr. Enrique López-Bazo.

    El tribunal de tesi va estar format pels doctors Luis Díaz-Serrano (Universitat Rovira i Virgili), Nestor Duch-Brown (JRC-European Commission) i Caroline Paunov (OCDE), que van atorgar a la tesi la qualificació d'Excel·lent amb la menció de Cum Laude.

    La tesi analitza l'impacte de la tecnologia sobre el desenvolupament i la productivitat, considerant com a hipòtesi fonamental que els seus efectes poden variar depenent de determinades condicions dels agents productius i les economies en el seu conjunt. El treball està organitzat al voltant de tres assajos. El primer mostra com diferències en la capacitat d'absorció de tecnologia de les regions europees condiciona l'aprofitament que aquestes realitzen de la difusió de tecnologia. Per la seva banda, el segon presenta evidència sobre l'heterogeneïtat de l'efecte de la implantació de la connexió a internet d'alta velocitat en les millores de productivitat en les regions d'un país emergent com Brasil. Finalment, l'últim considera l'efecte de la implantació i ús d'internet en la distribució del nivell de productivitat de les empreses llatinoamericanes.