Caroline Paunov presenta un estudi a AQR
  • Data: 23/04/2018
    Caroline Paunov, economista sènior i responsable del Secretariat del Grup de Treball sobre Política d'Innovació i Tecnologia (TIP), a la Direcció de Ciència, Tecnologia i Innovació de l'OCDE, a AQR.

    En la seva posició actual a l'OCDE, Caroline Paunov supervisa els treballs del Grup de Treball sobre innovació digital i oberta i sobre l'avaluació dels impactes de la recerca pública sobre innovació. Ha estat convidada al cicle de RUE Seminars, presentant les seves últimes contribucions a les polítiques d'innovació en l'era digital.

    L'estudi, coautorat per Dominique Guellec, analitza detalladament les característiques de la innovació digital (innovació basada en dades, servitització, augment en la velocitat d'innovació, concentració), les oportunitats i els reptes dels diferents agents implicats i els efectes esperats sobre, entre d'altres, l'estructura del mercat, la distribució d'ingressos i la ubicació geogràfica de les activitats. També posa especial atenció al paper de les polítiques d'innovació en un context en què la perspectiva digital és cada vegada més important. En aquest sentit, les polítiques d'innovació que reforcen les oportunitats dels grups desfavorits i exclosos per innovar poden ajudar a donar suport a un paper més inclusiu.