Michiel Gerritse presenta un estudi a AQR
  • Data: 25/05/2018
    Michiel Gerritse, professor adjunt de la Univeristat de Rotterdam, presenta el seu últim treball en un Seminari d’AQR. El treball, coautoritzat amb Andrés Rodríguez-Pose, analitza l'efecte espacial de la despesa pública a través de contractes governamentals sobre creació d'ocupació i creixement econòmic a les àrees metropolitanes dels EUA. Sobre la base de dades administratives sobre el període 2005-2014, els autors demostren que l'augment de la despesa contractual per habitant a nivell de ciutat estimula l'ocupació fins i tot controlant la causalitat inversa i les tendències falses, mentre que no hi ha cap efecte causal clar de la contractació governamental sobre el PIB agregat creixement.