Moisés Obaco va defensar amb èxit la seva tesi doctoral
  • Data: 28/09/2018

    El 25 de setembre de 2018, Moisés Obaco va defensar la seva tesi doctoral titulada " Three Essays on Agglomeration Effects in Ecuador " dirigida pel Dr. Vicente Royuela i la Dra. Alessia Matano.

    El tribunal de la tesi estava format pel Dr. Miquel-Àngel Garcia-López (Universitat Autònoma de Barcelona), el Dr. Jordi Jofre-Monseny (Universitat de Barcelona) i la Dra. Agata Maida (Universitat de Milà), els qui van valorar la tesi com a Excel.lent amb l'esment de Cum Laude. 

    Aquesta tesi doctoral estudia l'impacte dels efectes d'aglomeració sobre la productivitat laboral i la formació de barriades a l'Equador. La tesi abasta en un primer assaig, la identificació de les àrees urbanes funcionals a l'Equador, després calcula en un segon assaig els efectes d'aglomeració centrats en les dues variables d'aglomeració més estudiades, la mida del mercat total i l'índex d'especialització local. Finalment, el tercer assaig se centra en la mida de la ciutat i els barris marginals.