Adriana Vega va defensar amb èxit la seva tesi doctoral
  • Data: 22/10/2018

    El 19 d’octubre de 2018, Adriana Vega va defensar la seva tesi doctoral titulada "Essays on informal labor markets" dirigida pel Dr. Raul Ramos i Dr. Antonio Di Paolo.

    El tribunal de la tesi estava format pel Prof. Dr.  Aysit Tansel (Middle East Thecnical University), Dr. José Luís Roig (Universitat Autónoma de Barcelona) i Dr. Vicente Royuela (Universitat de Barcelona).

    La tesi doctoral tracta de l'anàlisi de la informalitat en països en vies de desenvolupament tenint en compte tant la perspectiva del treballador com de l'empresa. En un primer assaig, utilitzant dades per a una àmplia mostra de països del Sud i Centreamèrica, el paper de diferents factors que condicionen aquesta informalitat amb especial atenció a la dimensió institucional. El segon i el tercer assaig centren la seva atenció a l'Equador, sent un dels països de la zona amb major predomini d'informalitat. El segon assaig estudia els determinants del procés de contractació laboral en el mercat laboral formal i informal equatorià, mentre que el tercer assaig se centra en la dinàmica dels sectors formals i informals i en els models específics de les transicions dins d'aquests segments.