Fa cinquanta anys: 17 de gener de 1969

El 17 de gener de 1969 es van produir uns incidents al rectorat de la Universitat que van donar lloc a grans titulars als diaris de l’època: «Un grupo de estudiantes asaltó el rectorado, atentó contra el rector y arrojó por la ventana la efigie del jefe del Estado y la bandera nacional» (Diario de Barcelona, 18 de gener de 1969), amb profusió de fotografies dels desperfectes i el desordre causat a les dependències.
Prenent aquesta data com a punt de referència, ara que es compleixen els cinquanta anys d’aquests fets, l’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona ofereix una mostra d’alguns documents dels seus fons, per aportar un testimoni fidedigne d’un període caracteritzat per les tensions polítiques i socials fora i dins de la Universitat.


expos.ah@ub.edu Bústia per a comentaris, suggeriments, troballes i consultes sobre l’exposició.


CC BY-SA 2018 Gestió Documental i Arxiu. Universitat de Barcelona

Aquesta exposició ha estat elaborada íntegrament per l’equip de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat de Barcelona, a partir de la documentació del seu fons i a l’empara de la legislació de protecció de dades personals.