Arxiu HistòricLes Milícies de la Cultura a la Guerra Civil espanyola

Les Milícies de la Cultura van ser creades pel Ministeri d’Instrucció Pública de la República espanyola en esclatar la guerra civil amb la finalitat d’alfabetitzar els soldats enviats al front. Eren formades majoritàriament per docents de tots els ensenyaments però també per estudiants i professionals dels sectors més diversos que s’hi adscrivien de manera voluntària.

La Universitat de Barcelona, que a l’època era capçalera del Districte Universitari de Catalunya i les Balears, conserva a l'Arxiu Històric una col·lecció de fitxes personals corresponents als milicians i milicianes que hi van participar, així com comunicacions entre el rector Bosch Gimpera i el Ministerio i alguns professors de la institució relativa a les Milícies de la Cultura.

Aquesta exposició virtual s’ha organitzat en diferents apartats: al primer, s'accedeix a la mostra de la documentació, que consta d'un dossier, una selecció de les fitxes dels milicians (les que contenen fotografia) i el llistat complet dels milicians; al segon, s'ofereix un recorregut explicatiu que situa les Milícies de la Cultura en el seu context històric; i, finalment, un apartat d'estadístiques elaborades a partir de la selecció de les fitxes.

Amb aquesta exposició amb què inaugurem l’any 2017, vuitantè aniversari del decret de creació de les Milícies, es vol retre homenatge a totes aquestes persones per la ingent i valuosa tasca a la que es van adherir tot i sabent les circumstàncies tan difícils en què l'haurien de dur a terme.Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona | 2017