BECA MÀSTER + UB

SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds és des del 17 d'octubre fins al 4 de novembre de 2022

La sol·licitud s'ha d'emplenar per via telemàtica, prèvia autenticació, a través de la seu electrònica de la Universitat de Barcelona (https://seu.ub.edu) . Un cop confirmada la sol·licitud, no s'hi poden fer modificacions. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar, per via telemàtica, la documentació que s'especifica a la base IV, entre el 17 d'octubre i el 4 de novembre de 2022.

Sol·licitud

Reclamació de documentació de la 1a convocatòria

Reclamació de documentació de la 2a convocatòria