Facultat de Biblioteconomia i Documentació

 

Matrícula curs de postgrau de Gestió de processos a les empreses

Oberta la matrícula del curs de postgrau de Gestió de processos a les empreses. Aquest curs té l'objectiu d'aprendre a analitzar, racionalitzar i optimitzar un procés de treball i posteriorment automatitzar-lo íntegrament utilitzant tecnologia Business Process Management (BPM).
El curs correspon al mòdul 3 del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE) i és possible cursar-lo de manera independent.

 • S'impartirà entre el 23 de febrer i el 23 d’abril de 2015.

Per a més informació, cliqueu aquí.

 

Termini d'ampliació de matrícula i/o anul·lació d'assignatures per als alumnes del ensenyaments

Grau d'Informació i Documentació - Grau de Comunicació Audiovisual

Màster de Gestió de Continguts Digitals - Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

 

De cara al segon semestre del curs 2014-2015 s’obren els terminis següents per sol·licitar l’ampliació de matrícula, l’anul·lació d’assignatures o el canvi de grup:

 • Ampliació de matrícula:
  Del 2 al 20 de febrer de 2015*
  Els alumnes de Grau podran fer el tràmit per Internet (Món UB/Estudiants-Automatrícula).
 • Anul·lació d’assignatures de 2n semestre per interès personal:
  Fins al 10 de març de 2015**
  Els alumnes de Graupodran fer el tràmit per Internet (Món UB/Estudiants-Automatrícula) fins al 20 de febrer de 2015.
 • Sol·licitud excepcional de canvi de grup per motius laborals documentats:
  Del 2 al 20 de febrer de 2015.

(*) Els alumnes de Grau podran ampliar la matrícula si ho permet la modalitat escollida d’acord amb la Normativa de permanència. Els estudiants abonaran per aquesta ampliació el preu per la gestió de l’expedient acadèmic previst al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

(**) Els alumnes de Grau podran anul·lar assignatures per interès personal si ho permet la modalitat escollida d’acord amb la Normativa de permanència. Caldrà haver abonat l’import total de la matrícula prèviament a sol·licitar l’anul·lació i no es retornarà l’import abonat de l’assignatura a anul·lar.

Disposeu de més informació, així com dels impresos de sol·licitud clicant aquí.

Així mateix, podeu consultar la normativa acadèmica de la UB respecte als supòsits d’ampliació i anul·lació de matrícula fent clic aquí.
 

Publicada la convocatòria del programa de mobilitat SICUE per al curs 2015-16

 

Ja s'ha publicat la convocatòria del Programa de mobilitat nacional SICUE (Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) per al curs 2015-16. SICUE és un programa mitjançant el qual els estudiants d'universitats de l'Estat espanyol poden realitzar part dels seus estudis en una universitat espanyola amb què el seu centre tingui establert un conveni.

Més informació clicant aquí

 

 
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació