Doctorat

Línies de recerca

El programa de doctorat d’Informació i Comunicació és una titulació adaptada a l’espai europeu d’educació superior (EEES) impartida conjuntament per la Universitat de Barcelona (Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual) i la Universitat de Saragossa (Departament de Ciències de la Documentació i Història de la Ciència).

 

Objectius del doctorat

La finalitat principal d’aquest programa de doctorat és la formació de nous investigadors en les àrees d’informació i documentació i en la de comunicació. El programa pretén formar investigadors que estiguin capacitats per donar resposta als reptes plantejats per la societat de la informació i que puguin assessorar les institucions que tradicionalment han treballat en aquest àmbit en un moment en què calen nous enfocaments conceptuals, nous mètodes de recerca, i nous mecanismes d’intervenció professional i models de negoci.

Atès el perfil especial del programa, els investigadors resultants podran desenvolupar tant una carrera acadèmica com professional. En acabar els estudis, els investigadors del programa han de ser capaços de fer recomanacions estratègiques, organitzatives i tecnològiques en un ampli ventall d’institucions i centres d’informació i de comunicació: biblioteques públiques, biblioteques escolars, centres de recursos per a l’aprenentatge i la recerca (CRAI) universitaris, seus web d’administracions públiques i empreses, centres de gestió de patrimoni digital o digitalitzat, o centres de producció i difusió audiovisual, entre d’altres.

Comparteix-ho: