Postgrau de Comunicació i Avaluació de la Ciència

Programa (mòduls)

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Mòdul 1. Comunicació científica

 • El sistema de comunicació científica. Sociologia de la ciència. Diferències en els canals de comunicació en funció de les disciplines. Identificadors (ORCID, DOI, CrossRef Funding Data, etc.). Peer review.
 • El funcionament del sistema de recerca. Manual de Frascati. Entitats i institucions que fan re-cerca. Fonts de finançament. Convocatòries. Perspectiva de cicles. Portals. Observatoris.
 • Accés obert. Revistes OA. Megajournals. Repositoris. Mandats. Revistes/editorials predadores.
 • Xarxes socials de contingut científic. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley. Què són, com funcionen i perquè s’utilitzen.
 • Dades de recerca. Tipologies de dades. Datasets associats a articles. Repositoris de dades.
 • Propietat intel·lectual. Llicències per disseminar continguts propis. Copyright transfer agreements. Propietat industrial. Transferència tecnològica.
 • Serveis d’informació científica. Comportament informacional dels investigadors. Impacte dels serveis d’informació científica sobre els resultats dels centres que fan recerca.
 • Avaluació de la recerca. Introducció al mòdul 2. Marc teòric i justificació. Tipologia i models. Problemàtiques actuals (DORA, Manifest de Leiden, etc.)

Mòdul 2. Avaluació de la ciència

 • Indicadors bibliomètrics. Producció. Col·laboració. Visibilitat i impacte.
 • Web of Science / Journal Citation Reports. Característiques. Extracció i manipulació de dades.
 • Scopus  / SJR. Característiques. Extracció i manipulació de dades.
 • Google Scholar / GS Citations / GS Metrics. Característiques. Extracció i manipulació de dades.
 • Patents. Característiques dels documents de patents. Fonts d’informació. Aplicacions científiques, comercials i jurídiques.
 • Rànquings. Altmètriques. Rànquings de universitats. Impacte de la recerca a la web social.
 • Avaluació de la recerca en ciències socials i humanitats. Diferències entre àrees de coneixement. Delimitacions territorials i lingüístiques. La monografia com a canal de comunicació.
 • Impacte social de la recerca. Beneficis reals en termes culturals, socials, mediambientals, econòmics, etc. dels resultats de la recerca científica.
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació