Doctorat d'Informació i Comunicació

AF4. Estades de recerca en altres universitats i institucions de recerca

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Tornar cap a Activitats formatives

 

Nombre d’hores: 480

Objectiu:
Ampliar i completar la formació del doctorat. Es recomana als doctorands que facin almenys una estada de tres mesos en centres de recerca de prestigi, ja siguin nacionals o internacionals, per complementar la seva formació científica, a través del contacte amb altres grups de recerca, l’aprenentatge d’altres tècniques i protocols de recerca, etc. D’altra banda, les estades fora d’Espanya han de permetre optar al títol de doctorat internacional. És una activitat optativa i la planificació d’aquesta acció serà d’acord amb el director i el tutor, i conforme al document d’activitats del doctorand. Els alumnes a temps complet fan les activitats de formació en tres anys i els de a temps parcial, en cinc anys.

Procediment de control:
L’alumne ha d’aportar la certificació corresponent de l’estada. El certificat esmentat pot incloure, a més de l’activitat de recerca, qualsevol activitat formativa cursada pel doctorand. El certificat s’inclou en el document d’activitats del doctorand i es remet a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Actuacions de mobilitat:
Els doctorands poden sol·licitar totes les ajudes disponibles per dur a terme aquestes estades a les convocatòries que ofereixin la Universitat de Barcelona, la Universitat de Saragossa, els governs tant autònoms com central (convocatòries de mobilitat per a investigadors en formació) i qualsevol altra.

 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació