Doctorat d'Informació i Comunicació

AF01. Participació en congressos i/o reunions científiques

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Tornar cap a Activitats formatives

Nombre d’hores: 30
Objectiu:
Assistir i participar en congressos i/o reunions científiques del camp de recerca del doctorand. És una activitat optativa lligada a les activitats de recerca, de manera que l’alumne planifica aquesta acció d’acord amb el seu director i tutor, segons el document d’activitats del doctorand, i seguint la normativa de la Comissió Acadèmica. El nombre d’hores és orientatiu ja que depèn de la durada dels congressos i reunions científiques. Els alumnes a temps complet fan les activitats de formació en tres anys i els de a temps parcial, en cinc anys.

Procediment de control:
El doctorand ha de presentar els certificats de participació en els congressos i/o reunions científiques i incloure’ls en el document d’activitats del doctorand. També se n’ha de remetre una còpia a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Actuacions de mobilitat:
Aquesta activitat requereix en la majoria dels casos actuacions de mobilitat. Per cobrir les despeses que se’n deriven, els doctorands poden acudir a les convocatòries que ofereixin la Universitat de Barcelona, els governs autònoms i central i qualsevol altra entitat pública o privada. D’altra banda, hi ha la possibilitat d’emmarcar la mobilitat dins dels acords d’intercanvi investigador vigents en cada moment (projectes internacionals: europeus i amb Iberoamèrica; accions Cost i Marie Curie; accions integrades (MAE), etc.).
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació