Doctorat d'Informació i Comunicació

AF2. Preparació d’articles científics i capítols de llibres per publicar-se

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Tornar cap a Activitats formatives

 

Nombre d’hores: 200

Objectiu:
Elaborar publicacions que recullin els resultats de la seva recerca, per publicar en revistes de caràcter científic, preferentment indexades. Aquesta activitat permet al doctorand l’ús de bases de dades per revisar la informació científica sobre la seva tesi doctoral així com el desenvolupament de la capacitat de comunicar i sintetitzar els resultats. És una activitat obligatòria.

Els alumnes a temps complet fan les activitats de formació en tres anys i els de a temps parcial, en cinc anys.
Procediment de control:
El doctorand ha de presentar la còpia de la publicació i, si escau, la seva acceptació i incloure-la en el document d’activitats del doctorand. També es remet una còpia d’aquests documents a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.
Actuacions de mobilitat:
No hi ha actuació de mobilitat per a aquesta activitat.

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació