Futurs estudiants

Graus

La Facultat ofereix dos graus: el d'Informació i Documentació i el de Comunicació Audiovisual. Des del curs 2013-2014 s'ofereix també la doble titulació INFOCOM, que permet obtenir els dos graus amb un itinerari simultani de 348 crèdits dissenyat específicament per cursar en 10 semestres.


© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació