Grau de Comunicació Audiovisual

Español | English

PresentacióPerfil d'accésPla d'estudisVies i condicions d'accésSortides professionals

Què es pretén amb aquest ensenyament?

L'objectiu general del grau de Comunicació Audiovisual és formar de manera global els professionals de la comunicació audiovisual, des del cinema fins als nous mitjans de comunicació, multimèdia, Internet i espais virtuals. Els continguts del grau s'organitzen al voltant de tres àmbits propis de la professió que, alhora, es corresponen amb tres mencions que l'alumne pot obtenir:

  • Creació Audiovisual. Es centra en les tasques relacionades amb la producció, realització i postproducció audiovisual, començant amb el disseny inicial de realització i acabant amb la producció i difusió finals, passant per aspectes com ara l'edició de vídeo, el guió, el tractament de so i d’imatges, o l’animació.
  • Gestió Audiovisual. S'hi treballen les qüestions relacionades amb la planificació, l'organització i la direcció dels recursos tècnics, humans, legals i econòmics de la producció audiovisual. Aquest àmbit inclou la direcció de projectes, el màrqueting, la comptabilitat i l'administració, la propietat intel·lectual, la gestió de continguts i la planificació, i l'organització i la gestió d'empreses audiovisuals.
  • Anàlisi i Crítica dels Mitjans de Comunicació. Abasta els coneixements i habilitats relacionats amb la crítica televisiva i cinematogràfica de productes multimèdia, com també aspectes d'introducció a la docència i els mètodes de recerca en el món audiovisual.

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació