Grau d'Informació i Documentació

Español | English

PresentacióPerfil d'accésPla d'estudisVies i condicions d'accésSortides professionals

És interessant i recomanable que tinguis:

  • Capacitat d'adaptació als canvis continus que es produeixen en l'entorn de la gestió de la informació, derivats de l'impacte de les tecnologies.
  • Autonomia, capacitat de planificar i d'organitzar tasques, creativitat, flexibilitat i iniciativa.
  • Habilitats comunicatives: capacitat lingüística trilingüe (català, castellà i anglès), domini del llenguatge verbal i no verbal, empatia, domini de tècniques de comunicació assertiva per a la transmissió d'opinions, de sentiments i d'intencions.
  • Habilitats socials, com ara l'esperit d'aprenentatge, la capacitat de participació i la cooperació en projectes col·lectius, a més de la capacitat de crítica i d'autocrítica.

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació