Grau d'Informació i Documentació

Español | English

PresentacióPerfil d'accésPla d'estudisVies i condicions d'accésSortides professionals

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Els objectius generals del grau d'Informació i Documentació són:

 • Formar especialistes en disseny, gestió i avaluació de serveis d'informació d'acord amb les necessitats d'una comunitat geogràfica, virtual o vinculada a una organització.
 • Desenvolupar competències específiques de captura, selecció, organització, preservació i difusió d'informació i documentació mitjançant l'aplicació de les tecnologies.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació pròpies de la mediació entre els usuaris i els documents, així com les competències de gestió de recursos per assegurar la qualitat dels serveis.
 • Formar professionals de mentalitat oberta al canvi que s'integrin en entorns laborals marcats per la constant innovació de processos i instruments, i que sàpiguen posar de relleu el valor estratègic de la informació i la documentació en tot tipus d'organització.

Títol que s'obté: Graduat en Informació i Documentació
Crèdits ECTS: 240
Branca: Ciències Socials
Cap d'estudis: Aurora Vall ( capest-gid@ub.edu)

Modalitat semipresencial

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació ofereix 20 places de nou accés per cursar el grau d'Informació i Documentació en modalitat semipresencial.

 • Amb la modalitat semipresencial es volen aprofitar tots els avantatges del contacte presencial entre alumnat i professorat, alhora que facilitar el seguiment dels estudis a les persones que no disposen de temps en l'horari habitual de les classes, o bé que viuen lluny de Barcelona i no poden desplaçar-s'hi diàriament per assistir a classe.
 • Aquest tipus de docència resulta més flexible, en permetre l’establiment d’un ritme propi en el procés d’aprenentatge per part de l’alumnat, però implica, al mateix temps, una important responsabilitat de l’estudiant en aquest procés.
 • S’ofereixen en aquesta modalitat totes les assignatures de primer, segon, tercer i quart curs, i hi poden accedir els perfils d’alumnes següents:
  • Alumnes de nou accés
  • Alumnes diplomats en Biblioteconomia i Documentació
  • Alumnes que s’adaptin al grau des de la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació
  • Alumnes que estaven cursant el grau en modalitat presencial i volen canviar al format semipresencial
  • Alumnes que estan cursant el grau en modalitat presencial i volen matricular-se d’algunes assignatures en format semipresencial

Si esteu interessats en aquesta modalitat del grau d’Informació i Documentació i voleu més informació, podeu contactar amb la cap d'estudis de la titulació: Aurora Vall.


© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació