Informació de matrícula del Grau d'Informació i Documentació (preinscripció de setembre)

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Alumnes assignats en la preinscripció de setembre

Curs 2016-2017

Informació de matrícula:

Per tal de facilitar-vos el procés de matriculació, us recomanem que llegiu atentament la informació següent:

 • Quan es faci pública la informació sobre l’assignació de places es publica al web de la Generalitat (https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/consulta_resultat_assignacio.html), comproveu que teniu plaça assignada i que les dades són correctes.
 • Consulteu la informació sobre el grau per poder plantejar els vostres dubtes: tria de grups, assignatures i altres preguntes que tingueu a l'hora de la tutoria de pre-matrícula.
 • 26 de setembre: es publica al web de la Facultat la llista d'admesos en la preinscripció de setembre (consulteu la Llista). Per qualsevol consulta relacionada podeu contactar ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ; tel. 934 035 770 – 934 035 771).
 • 27 de setembre a les 10:30 h: sessió informativa a l'aula 114. Us explicarem el funcionament del programa que gestion el procés de matrícula i el coordinador del Pla d'Acció Tutorial informarà de les qüestions acadèmiques relacionades. Si malgrat tot hi ha cap dubte, un cop acabada la sessió informativa un grup de professors-tutors resoldran els vostres dubtes de manera individual.
A continuació es realitzarà la matrícula a l'aula d'informàtica 303 de la Facultat.

Només assignem hora de matrícula al matí. Si no podeu venir a l’hora assignada, demaneu hora per la tarda ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ; tel. 934 035 770 – 934 035 771).

Abans de matricular-vos, recolliu la carpeta al Punt d’informació que hi ha al vestíbul d’entrada.

 

Altres qüestions importants que us convé saber:

 • Quants crèdits he de matricular?
Heu de matricular 60 crèdits en la modalitat a temps complet o bé 30 crèdits en la modalitat a temps parcial.
Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits mínims a matricular.
 • En quin grup em puc matricular?
Els alumnes que vulgueu seguir la modalitat presencial us podeu matricular en un dels grups de cada assignatura: M1 o M2 (matins). Els alumnes que vulgueu seguir la modalitat semipresencial us heu de matricular de les assignatures amb el grup S0. Consulteu els horaris (disponibles a partir del 12 de juliol).
En el termini de 7 dies des de la data de la formalització de la matrícula, podreu sol·licitar canvi de grup per motius laborals documentats, o la supressió o l’addició d’assignatures (ha de garantir en tot cas l’acompliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació).
 • Quina documentació necessito per matricular-me?
Consulteu a: http://www.ub.edu/acad/grau/matricula/matricula.html la documentació que heu de portar segons la vostra via d’accés.
 • Quant val la matrícula?
Consulteu el preu de la matrícula a l’adreça següent: http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html

L’actual sistema de preus públics per a crèdits matriculats per primera vegada estableix l’import que ha de pagar l’estudiant en funció del nivell de renda familiar computable i del nombre de membres de la unitat familiar, sempre que no es superin determinats nivells de patrimoni familiar. S’estableixen set llindars diferents de renda familiar en funció dels quals es paga entre el 0% i el 25% del cost total dels estudis, a través de les Beques Equitat. En el moment de la matrícula s'expedeix el rebut per l'import total possible i, en el termini corresponent, s'ha de demanar la Beca Equitat per obtenir el descompte corresponent d'acord amb el llindar. Més informació: http://matriculauniversitaria.cat
 • Com he de fer el pagament de la matrícula?
Podeu triar una de les opcions següents:
Pagament únic:

1. Rebut únic:
En el moment de fer la matrícula, cal imprimir el resguard de matrícula i el rebut de pagament, que s’ha de fer efectiu en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB, dintre del termini que recull el rebut (7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula) i mitjançant una de les opcions que s’indiquen a continuació:
 • Pagament per caixer automàtic de les oficines de les entitats col·laboradores
 • Pagament per banca electrònica:
  • Linia oberta (La Caixa), també permet a no clients pagar amb targeta de dèbit o de crèdit
  • Banca Online (BBVA)
  • Supernet (Banco de Santander)
2. Pagament domiciliat en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB (demanem l’autorització signada pel titular del compte)

Pagament fraccionat:

3. Rebuts fraccionats en terminis
En el moment de la matrícula cal imprimir el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques en què es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB, al qual hauràs d’accedir per pagar la resta de rebuts.
4. Pagament fraccionat en mensualitats mitjançant préstec
4.1 Préstec de fraccionament de matrícula a través de l’AGAUR
10 mensualitats a 0% interès (24 euros despeses de gestió)
Consultar requisits i condicions www.ub.edu/acad/matricula/pagament.html
En cas que gaudiu d'algun descompte de matrícula (família nombrosa, matrícula d'honor de batxillerat, discapacitat...) heu d'aportar la documentació justificativa.
L'alumne està obligat a fer el pagament de tots i cadascun dels pagaments fraccionats, si és el cas. El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumne. Aquesta suspensió s'aixecarà quan s'aboni, en efectiu i en un sol pagament, la totalitat de l'import pendent més un recàrrec en concepte de despesa de gestió.

 • Què he de saber si tinc la intenció de demanar beca general i de mobilitat?
Si no vau gaudir de beca el curs 2015-2016, heu de demanar l'acreditació econòmica prèvia a la formalització de la matrícula, a l'AGAUR. Consulteu la informació a l'adreça web: http://www.ub.edu/beques/1r2ncicle/ACREDITACIO/.
A continuació, haureu de sol·licitar la beca general i de mobilitat.

Els sol·licitants de beca general i de mobilitat heu de matricular els crèdits establerts a la convocatòria (60 crèdits en la modalitat a temps complet o bé 30 crèdits en la modalitat a temps parcial). És molt important que abans de la matrícula consulteu la pàgina web de beques: http://www.ub.edu/beques/1r2ncicle/gralmob/
Recordeu que, per resoldre dubtes relacionats amb els tràmits de matriculació podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria de la Facultat ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ; tel. 934 035 770 - 934 035 771). Per a qüestions acadèmiques, poseu-vos en contacte amb Marina Salse ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ), cap d'estudis de l'ensenyament.
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació