Grau d'Informació i Documentació

Presentació

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació imparteix, des del curs 2009-2010, el nou títol de grau d'Informació i Documentació, després de la seva aprovació pel Consell de Govern de la UB i de la verificació de la titulació per part de l’ANECA. En la seva sessió de febrer de 2009, el Consejo de Universidades va procedir a la verificació definitiva de la proposta de titulació de grau d'Informació i Documentació; per la qual cosa ja està en camí de la seva incorporació al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación, quan aquesta resolució es publiqui al BOE. Aquesta titulació substitueix, curs a curs, l'oferta docent de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació i de la llicenciatura de Documentació.

Tríptic grau

En què consisteixen els estudis?

Objectius principals

 • Formar especialistes en disseny, gestió i avaluació de serveis d'informació d'acord amb les necessitats d'una comunitat geogràfica, virtual o vinculada a una organització.
 • Desenvolupar competències específiques de captura, selecció, organització, preservació i difusió d'informació i documentació mitjançant l'aplicació de les tecnologies.
 • Desenvolupar habilitat de comunicació pròpies de la mediació entre els usuaris i els documents, així com les competències de gestió de recursos per assegurar la qualitat dels serveis.
 • Formar professionals de mentalitat oberta al canvi que s'integrin en entorns laborals marcats per la constant innovació de processos i instruments, i que sàpiguen posar de relleu el valor estratègic de la informació i la documentació en tot tipus d'organització.

On es pot treballar en acabar els estudis?

El títol de grau dóna continuïtat a les sortides laborals de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació i de la llicenciatura de Documentació. Amb la denominació nova, es posa de manifest la funció del professional actual en una societat marcada per la digitalització i les xarxes, en la qual el graduat en Informació i Documentació treballarà en la transició de biblioteques, d’arxius i de centres de documentació al nou entorn digital, al mateix temps que com a gestor de recursos d’informació participarà, al costat d’altres professionals, en el funcionament de tot tipus d’organitzacions públiques i privades. El ventall de sortides professionals que s’ofereixen a un professional de la informació i la documentació és força ampli:

 • Biblioteques públiques, universitàries i de centres d’ensenyament primari i secundari, xarxes i consorcis de biblioteques.
 • Biblioteques especialitzades i centres de documentació de l’Administració pública, d’empreses i d’institucions diverses (per exemple, departaments de l’Administració, fundacions, col·legis professionals, laboratoris, bufets d’advocats, despatxos d’arquitectes, etc.).
 • Empreses de suport als serveis bibliotecaris.
 • Mitjans de comunicació, com ara redaccions de premsa diària i periòdica, estudis de ràdio i televisió, serveis de premsa, etc.
 • Arxius administratius, històrics, d’empreses, de fundacions, etc.
 • Arxius d’imatges i fonoteques.
 • Portals web i empreses d’Internet (elaboració de pàgines web, creació de bases de dades de recursos web, organització de continguts digitals, etc.).
 • Empreses d’informàtica, de programari, de telecomunicacions.
 • Consultories empresarials, financeres, legals i de recursos humans.
 • Centres de recursos pedagògics.
 • Llibreries i distribuïdores de llibres i d’altres materials bibliogràfics.
 • Editorials (redacció d’obres de referència, com ara enciclopèdies, directoris, etc.; cerques documentals; elaboració d’índexs; creació de bases de dades; organització de la documentació; etc.).
 • Empreses creadores de bases de dades.

Suport a l’estudi i oportunitats de formació

 • Programes d’intercanvi. A part de les beques generals de l’Estat i de la Universitat, l’alumnat de la Facultat participa en els programes d’intercanvi espanyols, iberoamericans i europeus per mitjà dels programes SICUE-Sèneca, CINDA i Erasmus respectivament, que li permeten de cursar estudis en universitats espanyoles i europees durant un semestre.
 • Convenis de cooperació educativa. L’alumnat de la Facultat disposa de moltes oportunitats per portar a terme pràctiques remunerades en empreses i institucions. Anualment, se signen més de 200 convenis de cooperació educativa. Sovint aquesta és una via d’inserció laboral per a un nombre significatiu d’estudiants, una vegada graduats.
 • Pràctiques d’estiu. La Facultat ofereix a l’alumnat la possibilitat de dur a terme una estada de pràctiques professionals en diverses institucions a l’estranger durant els mesos d’estiu. Entre els més de quaranta centres que es van oferir el 2009, destaquen l'agència de les Nacions Unides a Ginebra ACNUR, la biblioteca del Centre Georges Pompidou de París, la British Library de Londres, la Hispanic Society de Nova York o la Biblioteca d’Alexandria a Egipte.
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació