Màster universitari de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Dades de l'ensenyament

Imprimeix

En aquest apartat es presenten les dades més significatives de l’ensenyament.
Aquestes dades sorgeixen d'un conjunt d’indicadors vinculats a diversos procediments que formen part del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat (SAIQU) del propi centre. També ens permeten mesurar i fer un seguiment del desplegament de l’ensenyament, fer propostes que permetin una millora continuada del mateix i un rendiment de comptes als diversos grups d’interès existents i la societat en general.
Dades i indicadors de l'ensenyament

 

Darrera actualització (dimarts, 23 de gener de 2018 19:23)

SEO by Artio