Màster propi de Gestió Documental i Informació a les Empreses

Presentació

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

 

 

Tríptic màster

La finalitat del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE) és formar professionals que puguin planificar, dissenyar, implantar i rendibilitzar polítiques i sistemes de gestió de la documentació i la informació a l'empresa, tant des d'una òptica transversal com de forma vinculada als procediments de negoci. La vocació del màster s'adreça a construir ponts de coneixement:

 • Entre la tecnologia i els mètodes d’organització
 • Entre la gestió documental i la gestió de processos
 • Entre la producció i el consum intern d’informació

 

Aquest màster està integrat per dos cursos de postgrau que es poden cursar de manera independent:

 • Gestió Documental a les Empreses (20 crèdits)
 • Gestió de Processos a les Empreses (20 crèdits)

A qui pot interessar?

Aquest màster està dirigit a persones que desitgin adquirir i afegir a la seva formació de base les competències que els permetin treballar en el disseny, desenvolupament, implementació, organització i administració del sistema de gestió de la documentació i la informació de l’empresa.

Estructura

El Màster té 60 crèdits i està estructurat en dos mòduls de 20 crèdits cadascun i un Treball Final de Màster, també de 20 crèdits.
Els mòduls 1 i 2 també es poden cursar independentment, com a cursos de postgrau, i permeten l’obtenció d’un títol d’Expert de la Universitat de Barcelona. 

Metodologia

La docència del màster s'imparteix en línia. La metodologia docent es basa en les següents activitats:

 • Sessions online: les sessions, de dues hores de durada, tenen un caràcter eminentment participatiu, s'imparteixen a través d'un servei en línia que permet la interacció entre l'alumne i el docent. Les sessions es graven íntegrament i són accessibles durant tot el període lectiu. Totes les pràctiques que es realitzen estan conceptualment integrades, fet que assegura la coordinació entre continguts. Les pràctiques tecnològiques es realitzen utilitzant el laboratori virtual del Màster, i corresponen aproximadament a un 30% del mateix.
 • Treball autònom amb videomaterials: per a la preparació de les classes els alumnes disposen de materials pregravats i videotutorials, disponibles al campus virtual. Per a les pràctiques tecnològiques, els alumnes tenen a la seva disposició el programari en el laboratori virtual, així com l'assistència per part dels professors per a la instal·lació i configuració en local.
 • Setmana presencial (workshop): en finalitzar la docència està prevista una setmana presencial intensiva, amb l'objectiu de consolidar els conceptes principals i canalitzar la finalització del projecte. Aquesta activitat està prevista exclusivament per als estudiants que realitzin el projecte final d’estudis.
 • Conferències: durant el curs acadèmic s'organitzen conferències d'experts sobre bones pràctiques, innovacions, o experiències. Les conferències estan obertes als exalumnes.
 • Tutories dirigides i tallers monogràfics: setmanalment els tutors poden programar una tutoria grupal en línia per al seguiment del projecte de curs. En qualsevol moment del període lectiu l'alumne pot demanar tutoria individual amb el seu tutor/a.
 • Comunitat d'aprenentatge: puntualment s'organitzen activitats d'aprenentatge col·laboratiu sobre la base d'un treball previ per part dels alumnes participants. Es tracta d'activitats dirigides pels professors del màster, i estan obertes també als exalumnes i col·laboradors.

La docència s'imparteix en espanyol. L'atenció a l'alumnat es realitza en la llengua que triï l'alumne.

Programa

Mòdul 1 Gestió documental a les empreses

 • Govern de la informació
 • Conceptes bàsics de gestió documental
 • Disseny d'un sistema de gestió documental: fases i desenvolupament
 • Gestió de projectes documentals i tecnològics i gestió del canvi
 • Seguretat de la informació: normativa aplicable i protecció de dades
 • Seguretat de la informació: auditoria i anàlisi de riscos
 • Seguretat de la informació: sistemes d'autenticació i acreditació d'identitat
 • Seguretat de la informació: sistemes de seguretat, control d'accés i traçabilitat
 • Implementació en tecnologies de gestió documental (ECM)
 • Implementació en tecnologies de gestió documental: Alfresco
 • Implementació en tecnologies de gestió documental: Microsoft Sharepoint
 • Estudi de cas: gestió documental vinculada a la transparència
 • Estudi de cas: gestió documental per al control documental

Mòdul 2 Gestió de processos a les empreses

 • Mapeig, anàlisi i millora de processos: metodologia APS
 • Normalització de documents i creació de formularis
 • Mapeig, anàlisi i millora de processos: metodologia Lean & Six Sigma
 • Tecnologies aplicables a l'automatització de processos
 • Automatització de processos basada en dades i integració d'aplicacions (EAI)
 • Automatització de processos amb eines BPM: Alfresco activiti
 • Automatització de processos amb eines BPM: AuraPortal
 • Tecnologies aplicables a l'explotació de la informació (BI)
 • Rendibilització de la informació pel seu valor patrimonial

Treball Final de Màster
El treball de fi d'estudis (TFE) que consistirà en la realització d'un disseny d'un model de sistema de gestió documental i la parametrització d'un aplicatiu de gestió documental per implantar-lo en una organització (model de SGDA+ maqueta ECM) i el corresponent pla de proves.

Professorat

Jordi Andreu i Daufí, Joan C. Faus, Carmen García Meilán, Alex V. Gaspar, Reme Martínez, Albert Mayol, Emilio Sanz Santos, Xavier Sala, Jordi Serra Serra, Miquel Térmens Graells, Alejandro Ugartondo, Vanesa Verdugo, Mario Yélamos.

Direcció i coordinació

Jordi Andreu i Daufí ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ).

Jordi Serra Serra ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ).

Per a més informació: http://www.mgdie.net/

 

Lloc d'impartició

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
http://www.ub.edu/biblio/

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació