Màster universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació

Perfil i requisits d'accés

Imprimeix

Perfil d'accés

El màster s'adreça als titulats universitaris (diplomats, graduats i llicenciats) procedents de tots els àmbits del coneixement que estiguin interessats a adquirir els coneixements i habilitats necessaris per liderar la direcció i la gestió global de qualsevol centre o servei d'informació especialitzat en el àmbit de la seva titulació prèvia.

Tot i que no és imprescindible, el màster pot ser interessant per a aquelles persones que comptin amb certa experiència laboral en unitats i serveis d'informació de qualsevol àmbit d'especialització i que tinguin desig o necessitat de qualificar professionalment per accedir a càrrecs de gestió i direcció.

Així mateix, el màster resulta especialment atractiu per a aquells diplomats en Biblioteconomia i Documentació o graduats en Informació i Documentació que vulguin continuar la seva formació aprofundint i especialitzant-se en aquest perfil de gestor / director d'unitats i serveis d'informació.

Requisits generals 

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/acces_preinscripcio/acces_preinscripcio.html

 

Requisits específics:

Per accedir a aquest màster es recomana disposar d'habilitats i coneixements d'usuari habitual de programes informàtics relacionats amb l'elaboració, el tractament, la recerca i el consum d'informació. Es considera un valor afegit disposar d'experiència en el treball en equips multidisciplinaris i certa habilitat per a les relacions socials. També es valorarà haver rebut algun tipus de formació relacionada amb la planificació, la gestió, la direcció i el lideratge.

Aquells aspirants a cursar el màster que no disposin de titulació universitària prèvia relacionada amb la Biblioteconomia, la Informació i la Documentació ni posseeixin coneixements o experiència pròpia de l'àmbit hauran de cursar complements formatius que els permetin adquirir els coneixements previs indispensables relacionats amb les tipologies, funcions, processos i tècniques bàsiques de centres i serveis d'informació.

A més de formació universitària prèvia i d'acord amb les normatives actuals, les persones que vulguin accedir al màster, han de tenir coneixements d'anglès de nivell B1.

Darrera actualització (dilluns, 16 de març de 2015 10:09)

SEO by Artio