Màster universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Sistemes d'Informació

Pla d'estudis

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Durada dels estudis: 2 semestres

Total crèdits: 60 crèdits ECTS (25 hores = 1 crèdit ECTS)

Distribució de crèdits de l’ensenyament:

 

Tipus de matèries

Crèdits ECTS

Troncals

30

Optatives

10

Pràctiques externes

10

Treball Final de Màster

10

 

Cada crèdit ECTS suposa una dedicació de 25 hores de treball per a l'alumne, de les quals aproximadament una tercera part són hores de classe presencial i la resta és feina dirigida i autònoma que cal fer fora dels horaris establerts.

 

Itinerari dels estudis

 

1r semestre

2n semestre

1r curs

Direcció i lideratge (5 cr.)

Planificació (5 cr.)

Gestió de recursos humans (5 cr.)

Gestió de recursos econòmics (2,5 cr.)

Gestió d'infraestructures i intangibles (2,5 cr.)

Mètodes i tècniques de l’avaluació i la gestió de la qualitat (5 cr.)

Màrqueting de serveis i investigació d’entorn i de mercats (2,5 cr.)

Captació de recursos: patrocini i mecenatge (2,5 cr.)

Optativa (5 cr.)

Optativa (5 cr.)

*Pràctiques (10 cr.)

*Treball Final de Màster (10 cr.)

Les assignatures obligatòries s’ofereixen, només, en modalitat semipresencial. Això implica que en el primer semestre la docència és semipresencial i en el segon (optatives, pràctiques i TFM) és presencial.

*Per matricular les assignatures de pràctiques i/o treball final de màster, cal haver aprovat les assignatures obligatòries. D'aquesta manera, s'hauran de matricular en el període d'ampliació de matrícula (febrer) o, si el màster es cursa en dos anys acadèmics, en el tercer o quart semestre.

Assignatures optatives

El màster ofereix un total de 5 assignatures optatives entre les quals l’alumne ha d’escollir 3 o 4 fins a un total de 10 crèdits. Les assignatures optatives programades el curs 2017-18 són:

  • Comunicació, publicitat i relacions públiques (2,5 cr.)
  • Mètodes avançats d’avaluació i gestió de la qualitat (2,5 cr.)
  • Auditoria d’informació corporativa (5 cr.)
  • Màrqueting digital en un entorn web (5 cr.)
  • Concepció i disseny de pàgines web culturals (5 cr.)
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació