Presentació

Pla estratègic

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Pla estratègic
Calendari i procediment
Estructura organitzativa
Pla estratègic academicodocent
Totes les pàgines

Introducció

Des de la Facultat hem començat un procés d'elaboració del Pla estratègic de centre, que ha de contenir les grans línies d'actuació a desenvolupar amb la vista posada en el 2010, sota el lema "2010, Facultat 2.0". Això és, volem transformar la nostra oferta formativa per adaptar-la a l'entorn europeu en la fita simbòlica del 2010 que marca Bolonya, i ho hem de fer en un entorn digital molt canviant per a la pràctica professional i per els àmbits de coneixement acadèmic relacionats amb la informació i documentació, fet que posa en primer pla la necessitat d'una dedicació rellevant a la recerca i el desenvolupament en el nostre camp. 

Per respondre a aquests dos reptes, ens hem de plantejar els recursos materials, humans i organitzatius que com a Facultat i/o com UB necessitem.SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació