Pràctiques i ocupabilitat

Informació per a estudiants

Imprimeix

Presentació

 

T'interessa realitzar una beca de col·laboració a la UB o unes pràctiques remunerades durant els estudis? cerques informació sobre programes d'intercanvi i mobilitat a l'estranger? vols conèixer quins serveis d'orientació professional i de borsa de treball t'ofereix la universitat?  

En aquest apartat trobaràs un recull dels recursos que la Facultat i la Universitat de Barcelona posa a disposició dels seus estudiants per tal de facilitar la seva transició al món professional.

 


Beques i ajuts

 

Vols adquirir una formació complementària tant en l’àmbit acadèmic com personal a la vegada que reps un ajut econòmic? Com a estudiant de la Universitat de Barcelona pots gaudir d'una beca de col·laboració en una unitat interna o en una institució externa. La UB organitza dues convocatòries generals de beques de col·laboració als mesos de març i octubre, i, extraordinàriament, durant tot l’any segons les necessitats.

Per altra banda, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació també convoca periòdicament les seves pròpies beques de col·laboració per als seus estudiants.

 

 

 


Pràctiques durant els estudis

 

Les pràctiques en empreses i institucions són una via per aprofundir la formació pràctica dels estudis sota la supervisió de la Facultat, un primer contacte amb el món laboral o un camí per provar diverses branques del sector professional.

Les estades en empreses i institucions poden ser pràctiques curriculars (obligatòries dins del marc d'una assignatura troncal) o pràctiques no curriculars o voluntàries (fetes en el marc d'un conveni de cooperació educativa). També es poden fer estades en centres de l'estranger, amb la modalitat de pràctiques d'estiu.


1. Pràctiques curriculars

Les pràctiques curriculars corresponen a les assignatures dels ensenyaments, no són remunerades i es formalitzen mitjançant un conveni de pràctiques curriculars. 

Cada ensenyament té definides les característiques i els requisits de la seva assignatura de pràctiques i podeu veure’n el detall a la informació específica:

 

 

2. Pràctiques no curriculars

Les pràctiques no curriculars no estan incloses en els plans d'estudis, són voluntàries i, generalment, són remunerades. Poden ser una oportunitat per vincular un TFG o un TFM a una realitat professional sempre i quan compti amb l’aprovació de l’empresa o institució i el coordinador de l’assignatura. Es formalitzen mitjançant els convenis de cooperació educativa.

 

Poden fer pràctiques:

 

 

Requisits

 

 

Procediment

Els estudiants heu d’inscriure-us a l’aplicació GIPE (aplicació de gestió de les pràctiques externes) i dins la convocatòria corresponent podreu accedir a les ofertes que presenten les empreses que volen seleccionar estudiants del vostre ensenyament.

Haureu de complimentar el vostre currículum i presentar candidatura a aquelles ofertes que us interessin.

L’empresa o institució farà la selecció mitjançant el currículum i, si escau, una entrevista personal i a continuació farà la sol·licitud formal de la pràctica.

La Secretaria contactarà amb vosaltres perquè passeu a signar el projecte formatiu abans d’iniciar el període de pràctiques.

Accés al GIPE per als estudiants: http://www.ub.edu/feinaub/estudiants_practiques.html

 

Normativa

Els convenis de cooperació educativa són regulats per la normativa següent:

 

D'acord amb aquesta normativa, les pràctiques no curriculars hauran de tenir les condicions següents:


A més a més

 


Documentació

 

Instruccions per a l'elaboració de la memòria

L’estudiant ha d’elaborar una memòria final quan acabi les pràctiques, on ha de valorar el grau de compliment dels continguts previstos en el projecte formatiu i remetre-la al tutor acadèmic assignat.

A més, ha de contenir els apartats següents:

  1. Dades personals de l’estudiant.
  2. Entitat col·laboradora on s’han fet les pràctiques.
  3. Una descripció breu de l’empresa o institució: activitat, grandària, etc.
  4. La descripció concreta i detallada de les tasques i els treballs desenvolupats en relació amb els continguts previstos en el projecte formatiu.
  5. La relació de les tasques desenvolupades amb els coneixements adquirits en els estudis universitaris, dels problemes trobats i del procediment seguit per resoldre’ls.
  6. La identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han implicat les pràctiques.
  7. L’avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.

 
 
Programes d'intercanvi i mobilitat

 

L'alumnat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació compta amb un seguit d'oportunitats per complementar la seva formació en altres universitats, tant de la resta de l'Estat com de l'estranger. Alguns programes estan pensats per completar els estudis, mentre que d'altres promouen l'adquisició d'experiència pràctica en un entorn laboral real. Les convocatòries d'aquests programes d'intercanvi i mobilitat són anuals.

Entre les diferents oportunitats que teniu per realitzar programes d'intercanvi, destaquem:

 


SIOF  

 

El Servei d'Informació d'Ofertes de Feina (SIOF) té l'objectiu de difondre ofertes de treball especialitzades, beques i altres convocatòries d'interès entre els titulats de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. A banda dels titulats dels graus ID i CAV, dels diferents màsters i del doctorat, també poden accedir al servei els estudiants de màster i doctorat.

Per tenir accés al web amb les ofertes de feina i rebre el butlletí setmanal cal registrar-se prèviament.

 

Amb el suport de:


Feina UB

 

FeinaUB és el portal de la UB que s'ocupa de les activitats, eines i els serveis destinats a promoure la inserció professional dels estudiants de la Universitat de Barcelona. 

Disposa d'una borsa de treball i pràctiques on us hi podeu apuntar els estudiants de la UB. Hi trobareu també informació sobre programes de mobilitat, fires i presentacions d'empreses, programes d'emprenedoria i una selecció d'enllaços d'interès.

Pàgina d'inici de Feina UB: www.ub.edu/feinaub


Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE): Orientació Universitària

 

El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) ofereix diferents accions d'orientació adreçades a l'alumnat de la UB amb l'objectiu d'afavorir la transició a les diferents etapes de la vida universitària.

En concret, per a aquells estudiants que busquen feina, s'organitzen activitats d'assessorament en estratègies de recerca de feina, en el disseny de la teva carrera professional, així com cursos de formació en competències.

Disposeu de tota la informació al web: http://www.ub.edu/sae/orientacio/index.html 

Darrera actualització (dimarts, 18 de setembre de 2018 15:56)

SEO by Artio