Informes Màsters

 

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Informe seguiment 2012-2013

Informe seguiment 2013-2014

Màster de Gestió de Continguts Digitals

Informe seguiment 2012-2013

Informe seguiment 2013-2014