Recursos documentals i altres

Repositori CINAIC de Bones Pràctiques d'Innovació Docent

Sistema de gestió de coneixement per cercar bones pràctiques per facilitar-ne l'aplicació. El cercador pot trobar bones pràctiques pels resultats d'aprenentatge,l'àmbit d'aplicació, TIC utilitzades, competències, metodologies d'innovació,… http://buenas-practicas.net/

Desplegament de les Competències transversals A l'ensenyament de Gestió i Administració pública (GAP), UB

El grup d’innovació docent de Gestió i Administració Pública ha treballat sobre el desenvolupament de les sis competències transversals de la Universitat de Barcelona seguint una metodologia comuna: redactar un protocol adreçat al professorat i un altre a l’alumnat a fi d’identificar les dimensions que cal considerar en cada competència i dels elements que les caracteritzen, així com proposar

Catálogo de estrategias de feedback para profesorado universitario

En el marc d'un projecte I+D anomenat "ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA PROVISIÓN DE FEEDACK SOPORTADO POR TECNOLOGÍAS DIGITALES DE MONITOREO SOBRE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES" es presenta un material de divulgació, que és un catàleg d'estratègies de feedback per a professorat universitari. Està centrat no pas en les eines sinó en les fases o seqüència que pensem, seguint el que diu la

Claus per una bona pràctica d'avaluació en entorns de docència mixta

En el marc del projecte REDICE 20-2380 (Anàlisi de les pràctiques d’avaluació en entorns de docència mixta orientades al desenvolupament de les competències transversals), com a síntesi de l'anàlisi teòrica i de la recollida de dades sobre alguns dels casos objecte d'estudi, hem elaborat aquest producte, que era un dels outputs previstos: Claus per a una bona pràctica d'avaluació en entorns de
REDICE 20-2380

#DIenlínea UNIA : guía para una docencia innovadora en red

El present llibre, en coherència amb la filosofia que inspira el curs en format SPOC titulat Formació per a la docència innovadora (# DIenlínea) en què es basa i per al que és un recurs didàctic, s'ofereix en obert en línia, a l'igual que aquesta i altres activitats que venim treballant per a la formació de professorat en e-learning, innovació educativa i competències digitals d'acord amb el

Grup APs UB

L’equip d’ApS de la UB treballa des de l’any 2013 amb la finalitat de treballar per difondre i estendre l’ApS a la UB. Té un caràcter totalment interdisciplinari, ja que l’integra professorat de diverses facultats i àrees de coneixement. http://www.ub.edu/grupapsub/es

Metodologies – ICEberg

Volem crear espais de reflexió i de debat, espais on qüestionar-nos el que estem fent, atrevir-nos a pensar noves i millors maneres de fer-ho i generar plegats idees innovadores. :: Enllaç  
ICEberg

UdL_Un model de pràctica reflexiva multimoment

Vídeo: Un model de pràctica reflexiva multimoment
Udl

Docència no presencial d’emergència

Seminaris en línia impartits per la UOC sobre temes d’interès per a l’ensenyament en línia. L’enllaç és: https://www.uoc.edu/portal/ca/coronavirus/docencia-emergencia/lista-webinars.html
UOC

​Webinars com ajuda per la docència no presencial

Des de l’IDP-ICE de la Universitat de Barcelona oferim una sèrie de seminaris per compartir les experiències, dubtes i dificultats en la docència no presencial. L’enllaç es: http://www.ub.edu/idp/web/ca/aprendreenlinia/webinars
IDP

Pàgines