Pràctiques

Carregant vídeo...   Descripció de la pràctica Competències desenvolupades Identificac
Carregant vídeo...   Descripció de la pràctica Competències desenvolupades Identificac
  Carregant vídeo...   Pràcticum orientat a l'aprenentatge de continguts i al desenvol
Carregant vídeo... Simulació avançada adreçada a alumnes de 4rt del grau d'Infermeria
Carregant vídeo... Descripció de la pràctica L'objectiu d'aquesta pràctica és entendre
Descripció de la pràctica Per tal d’avaluar si els estudiants han preparat la pràctica, a