Pràctiques Laboratori

Descripció de la pràctica Per tal d’avaluar si els estudiants han preparat la pràctica, a