Busquem candidates o candidats per a futura oferta de tècnic/a de gestió de la recerca

Al Brainlab (Grup de recerca en neurociència cognitiva) de la Universitat de Barcelona estem buscant candidates o candidats per a una futura oferta de treball de

Tècnic/a de gestió de la recerca

FUNCIÓ PRINCIPAL A DESENVOLUPAR EN EL MARC DEL PROJECTE DE RECERCA

La funció general consisteix en donar suport a les activitats administratives, de gestió i de comunicació del grup de recerca, vehiculades a través del seu coordinador i els seus investigadors principals. Les taques principals inclouen, entre d’altres:
1) Organització i gestió dels viatges del coordinador i els investigadors principals del grup.
2) Gestió de comandes, factures i recuperació de depeses.
3) Assistència en la gestió de recursos humans.
4) Preparació i gestió de continguts per a la Web i les xarxes socials del grup de recerca.
5) Assistència en la creació d’informes i comunicats escrits i gràfics del grup de recerca.
6) Assistència en l’organització de les activitats del grup de recerca (reunions, trobades, conferències, xerrades, seminaris).
7) Assistència a les activitats de divulgació del grup de recerca.
8) Suport a les activitats del coordinador del grup de recerca.

MÈRITS

1) De perfil formatiu. Haver completat un o més cursos d’algun grau universitari o grau superior (formació professional) en alguna de les següents especialitats: Assistència a la Direcció; Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia; Disseny i Gestió de la Producció Gràfica; Màrqueting i publicitat; Desenvolupament d’Aplicacions Web.
2) D’experiència professional. Haver treballat com a assistent/a o secretari/a de la direcció en grups de recerca o empreses d’innovació. Haver treballat en l’àmbit de la comunicació científica, sigui per mitjans escrits o gràfics.
3) Eines informàtiques. Domini del paquet MS-Office 365 (especialment Word, Power-Point, Excel, Outlook). Coneixement avançat de paquets de disseny gràfic (Corel Draw, Adobe Photoshop, o similars, inclosos paquets pe a la representació gràfica de resultats de recerca). Coneixement d’eines d’edició de pàgines Web (WordPress o similars).
4) Habilitats comunicatives orals i escrites (demostrables, per exemple amb algun text escrit original o vídeo publicat) en català i anglès.

REQUERIMENTS D’IDIOMA

Certificat anglès C1

OFERTA

Grup laboral 3 Universitat de Barcelona
Horari 9:00-14:00 (a discutir)
Durada: 12 mesos, prorrogable per 3 més
Retribucions anuals brutes: 17000€ (aprox. 1190€/mes en 14 pagues).

PROCEDIMENT

Enviar un correu a cescera@ub.edu amb el text Suport SGR a l’assumpte del correu.