Benvinguts a la pàgina de l'Oficina d'Afers Generals

Les tasques d'aquesta Oficina entre altres són les següents:

 1. Gestionar els assumptes relacionats amb el personal:
  1. Convocatòries d'accés del PDI ordinari i contractat,
  2. Gestió de comissions i candidats del personal acadèmic i contractat,
  3. Elaboració de contractes del PDI contractat,
  4. Propostes de contractació del PAS temporal.
  5. Gestionar els permisos i les llicències i la gestió horària del PAS.
  6. Donar suport als Deganats de les Facultats i Departaments.
  7. Donar suport en les diferents eleccions a òrgans de govern.

 2. Gestionar els assumptes relacionats amb temes econòmics:
  1. Elaborar i gestionar el pressupost: facturació, ingressos i pagaments de funcionament.
  2. Encarregar-se de l'inventari, els viatges, la gestió de compres de material, la moneda estrangera, les despeses de postgraus i títols propis.

 3. Gestionar els assumptes relacionats amb temes de gestió general i funcionament:
  1. Recopilar i subministrar dades.
  2. Gestionar els continguts del web de l'Administració.
  3. Gestionar els espais, les petites obres i les reparacions, i controlar l'estat de les instal·lacions.
  4. Fer d'enllaç amb els punts d'atenció als usuaris.
  5. Donar suport a l'organització d'actes institucionals.

Novetats


(13/10/2020). Eleccions al Rectorat (Calendari).

(13/10/2020). Consulta del cens provisional per les eleccions al Rectorat

Personal docent i investigador

Personal d'administració i serveis

Alumnat (MónUB)

(28/07/2020). Convocatòria de concurs per proveir diverses places de professorat laboral temporal (Resolució del rector de 23 de juliol de 2020).

(08/06/2020). L'Oficina d'Afers Generals de Mundet (Facultat de Psicologia i Facultat d'Educació) us atendrà presencialment per als tràmits que no puguin realitzar-se telemàticament o per telèfon. Caldrà demanar cita prèvia.

(08/06/2020). L'Oficina de Recerca de la Facultat d'Educació us atendrà presencialment per als tràmits que no puguin realitzar-se telemàticament o per telèfon. Caldrà demanar cita prèvia.

Notícies

PAS

Tràmits
+ INFORMACIÓ