Benvinguts a la pàgina de l'Oficina d'Afers Generals

Les tasques d'aquesta Oficina entre altres són les següents:

 1. Gestionar els assumptes relacionats amb el personal:
  1. Convocatòries d'accés del PDI ordinari i contractat,
  2. Gestió de comissions i candidats del personal acadèmic i contractat,
  3. Elaboració de contractes del PDI contractat,
  4. Propostes de contractació del PAS temporal.
  5. Gestionar els permisos i les llicències i la gestió horària del PAS.
  6. Donar suport als Deganats de les Facultats i Departaments.
  7. Donar suport en les diferents eleccions a òrgans de govern.

 2. Gestionar els assumptes relacionats amb temes econòmics:
  1. Elaborar i gestionar el pressupost: facturació, ingressos i pagaments de funcionament.
  2. Encarregar-se de l'inventari, els viatges, la gestió de compres de material, la moneda estrangera, les despeses de postgraus i títols propis.

 3. Gestionar els assumptes relacionats amb temes de gestió general i funcionament:
  1. Recopilar i subministrar dades.
  2. Gestionar els continguts del web de l'Administració.
  3. Gestionar els espais, les petites obres i les reparacions, i controlar l'estat de les instal·lacions.
  4. Fer d'enllaç amb els punts d'atenció als usuaris.
  5. Donar suport a l'organització d'actes institucionals.

Novetats


(5/2/2021). Nomenament nova comissió atenent a la Resolució del Rector de 9 de desembre de 2020. Concurs de Lectors 2019(Plaça 00040567 - Dept. Psicologia Clínica i Psicobiologia).

(Actualitzat a 2/2/21). Convocatòria de concurs públic per proveir 15 contractes de personal investigador postdoctoral del programa propi d'I+D+I per fomentar les carreres científiques del professorat de la Universitat de Barcelona.

Facultat d'Educació (4 places)

(Actualitzat a 1/2/21). Convocatòria de concurs per proveir diverses places de professorat Lector en règim de contracte laboral temporal.

(08/06/2020). L'Oficina d'Afers Generals de Mundet (Facultat de Psicologia i Facultat d'Educació) us atendrà presencialment per als tràmits que no puguin realitzar-se telemàticament o per telèfon. Caldrà demanar cita prèvia.

(08/06/2020). L'Oficina de Recerca de la Facultat d'Educació us atendrà presencialment per als tràmits que no puguin realitzar-se telemàticament o per telèfon. Caldrà demanar cita prèvia.