Oficina de Recerca

L’Oficina de Recerca té com a objectiu recolzar, donar suport i  assessorar als grups de recerca i investigadors/res adscrits a la Facultat d’Educació en els temes relacionats amb la gestió  dels ajuts i/o projectes de recerca, convenis i d’altres processos directament relacionats amb el desenvolupament de la mateixa a la Facultat. 

 Serveis prestats 

  • Informació general i difusió de convocatòries de recerca. 
  • Assessorament als investigadors per gestionar sol·licituds d’ajuts a la recerca. 
  • Preparació i presentació de sol·licituds. 
  • Gestió econòmica de projectes, control i informes econòmics  
  • Tramitació de la contractació de personal amb càrrec a projectes. 
  • Suport a la confecció de memòries d’activitats. 
  • Facilitar la utilització del GREC i detectar noves necessitats. 
  • Suport a la Comissió de Recerca de la Facultat. 

 

Per a la gestió de projectes de recerca finançats per la Comissió Europea, la UB disposa de la Unitat de Projectes Internacionals  de Recerca (OPIR)

Comparteix-ho: