El CCCUB és un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit per a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. 

Aquesta pàgina posa a disposició dels investigadors  la transcripció i una part dels arxius sonors dels textos del CCCUB, que han estat dipositats al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.

Alguns documents ja havien estat publicats amb anterioritat en llibre i CD-Rom. En aquests casos, els CD-Rom corresponents contenen materials addicionals que no han estat dipositats al Dipòsit Digital de la UB: bases de dades, arxius sonors i la descripció detallada dels materials. 

La publicació a internet dels materials del CCCUB és un procés obert: alguns dels documents publicats amb anterioritat en CD-Rom no han completat encara el procés de publicació a la xarxa; a més,  es preveu afegir nous materials inèdits al CCCUB. Consulteu les novetats.


NOVETATS:

Ja es poden consultar els arxius de so (mp3) del Corpus Oral de Conversa Col·loquial (COC) i el Corpus Oral de Registres (COR).