Què és el CCCUB?

El CCCUB és un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit per a l’estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. 

Aquesta pàgina posa a disposició dels investigadors  la transcripció i una part dels arxius sonors dels textos del CCCUB, que han estat dipositats al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.

Alguns documents ja havien estat publicats amb anterioritat en llibre i CD-Rom. En aquests casos, els CD-Rom corresponents contenen materials addicionals que no han estat dipositats al Dipòsit Digital de la UB: bases de dades, arxius sonors i la descripció detallada dels materials. 

El CCCUB és el resultat d’un projecte iniciat l’any 1991 pel Grup d’Estudi de la Variació (GEV) de la Universitat de Barcelona.

AVÍS: El web del CCCUB es troba en aquests moments en procés d’actualització. Mentre no es completa aquest procés, es poden consultar els materials a través de la col·lecció del CCCUB al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.

Publicacions