Euphorbia characias L. - BCN-D- 61

Herbario Docente
Nom comú:
Lleteresa vera, lleteresa vesquera, lleteresa de vesc, bambollera, bofeguera
Familia:
Euforbiàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Valilrana: Mas de les Fonts. Baix Llobregat.
Recolectores:
J. M. Ninot